V zadnjem času, se srečujem z naslednjo trditvijo: Vsa podjetja iz iste dejavnosti imajo več ali manj enake poslovne procese! Kaj menite, ali ta trditev drži ali ne drži?

Hm hm hm. Jaz bi sicer rekel, da to drži, vendar se mi takoj ponujata naslednja dva vprašanja:

  1. Zakaj so torej kljub enakim poslovnim procesov, nekatera podjetja uspešnejša od drugih?
  2. Zakaj so nekatera podjetja uspešna, kljub temu (ali še bolj), da delajo stvari precej drugače, kot na primer vodilna podjetja v panogi?

Odgovor na prvo vprašanje deluje precej enostaven: »Nekatera podjetja so uspešnejša, ker bolj učinkovito izvajajo svoje poslovne procese.« Preprosto ne.?

Odgovor na drugo vprašanje je samo na videz enostaven: » Nekatera podjetja so uspešna, čeprav delajo stvari drugače od drugih, ker imajo drugačen (dober) poslovni model …«.

Opažam, da kadar se pogovarjam (ali svetujem) o poslovnem modelu in o poslovnih procesih, ki le-tega podpirajo, potrebujem dosti bolj natančno razlagati to tematiko. Kar na nek način deluje sila preprosto, je v praksi vedno zelo težko uresničljivo. .. Če na ta fenomen, gledamo samo iz stališča poslovnih procesov, potem ugotovimo, da so za ta podjetja nekateri poslovni procesi pomembnejši od drugih. Torej, čeprav imajo vsa podjetja več ali manj enake poslovne procese, samo nekateri procesi prinašajo dodano vrednost in konkurenčno prednost na trgu, in so za to ključni procesi za to podjetje.

Gorazd Buh

p.s. V naslednjem blogu bom ključne poslovne procese poskušal prikazati na dveh podjetjih iz lesne industrije.