Popis poslovnih procesov predstavlja prvo fazo v življenskem ciklu upravljanja poslovnih procesov. Vključuje odkrivanje, modeliranje in dokumentiranje ključnih poslovnih procesov z namenom naknadnega izboljševanja le teh. Hiter popis in dokumentiranje trenutnih poslovnih procesov, vam omogoča, da z vašimi zaposlenimi ne izgubljate časa tam kjer ni potrebno, in se raje osredotočite na iskanje in uvajanje rešitev. Z našim popisom poslovnih procesov pridobite uporabljivost procesnih BPMN diagramov in komunikacijsko osnovo za projekte izboljšav poslovnih procesov.

Rok izvedbe: 14 dni

Popis poslovnih procesov

Popis poslovnih procesov v 14.-dneh

klikni za brošuro Popis EXPRESS