Kako poteka …

Nudimo celotno storitev optimizacije poslovnih procesov od začetka do konca; torej od faze analize, preko faze odločanja do faze uvajanja rešitev. Kako poteka izvajanje storitev lahko vidite spodaj.

Dogovor o projektu

Najprej sprejmemo dogovor o ciljih projekta, določimo projektno skupino, vloge članov in načinu dela ter določimo procese, ki jih želimo optimizirati.

Opredelitev as-is procesov

Na uvodnih delavnicah opredelimo as-is procese (taki kot so) v obliki procesnih diagramov. Pogovorimo se o glavnih težavah in opredelimo osnovne kazalnike procesov.

Analiza in iskanje rešitev

Izvajamo podrobno analizo in delavnice za iskanje ter evaluacijo potencialnih rešitev. Poiščemo aktivnosti z dodano vrednostjo in odstranimo iz procesa vse, kar je nepotrebno po načelih vitkosti.

Opredelitev to-be procesov

Natančno opredelimo to-be (prihodnje) procese z uporabo SIPOC metode. V dokumentaciji določimo tudi poslovne politike, poslovna pravila in potrebne integracije z informacijskimi sistemi.

Predstavitev vodstvu

S člani projektne skupine predstavimo vodstvu podjetja alternativne možnosti optimizacije poslovnih procesov in glavne izzive pri izvedbi informatizacije.

Opredelitev izvedbe

Pripravimo dokument izvedbe rešitev s katerem opredelimo cilje, projektno skupino in način uvedbe rešitev. Pomagamo pri iskanju ter izboru ponudnika in informacijske rešitve.

Informatizacija poslovnih procesov

Spremljamo izvedbo informatizacije poslovnih procesov in izvajamo koodinacijsko vlogo med klientom in ponudnikom informacijskih rešitev.