Podjetja pogosto pridobijo ISO 9001 samo zato, ker to od njih zahtevajo kupci. S »certifikatom na steni« podjetja izkazujejo primernost za poslovno sodelovanje. To pa prinaša visoke stroške s pomanjkljivo dodano vrednostjo poslovanju.

Podjetja imajo namreč v sistemu vodenja kakovosti pogosto zapisano »kako NAJ bi delali« in ne »kako v RESNICI delajo«. Poleg tega, da je to početje kratkovidno v odnosu do kupcev, je tudi neučinkovito. To je podvojeno delo, ki sedaj NI VEČ POTREBNOdynamic iso 9001!

Pri novi verziji ISO 9001:2015 ni več pomembna dokumentacija sistema vodenja kakovosti temveč kako dejansko obvladujete procese in jih izboljšujete. S tem pa se v taki ali drugačni obliki ukvarja vsako podjetje. Ravno procesni pristop, razmišljanje na podlagi tveganja in vpeljava nenehnih izboljšav, ki so zahteve standarda, so obenem tudi primerna orodja za upravljanje poslovanja.

Zastavlja se torej naslednje vprašanje: Ali bodo podjetja obdržala STATIČEN (zbirokratiziran) sistem vodenja kakovosti? Ali pa bodo vpeljala DINAMIČEN (resničen in jasen) sistem, ki je usmerjen v izboljšave poslovanja?

Odločitev je, kot vedno, na strani podjetij.