Združevanje dveh svetov: ISO 9001 in BPM

ali želite izvedeti kaj imata skupnega ISO 9001 in BPM ter kako lahko združite aktivnosti povezane z vpeljavo ISO 9001 in projekte optimizacije poslovnih procesov v vašem podjetju?

Knjiga je v izdelavi!

Kazalo

1. Zahteve ISO 9001

2. Kaj ponuja BPM?

3. Kaj imata skupnega ISO 9001 in BPM

4. Združevanje dveh svetov: ISO 9001 in BPM 

5. Kritične točke pri združevanju obeh svetov

6. Prikaz združevanja ISO 9001 in BPM na konkretnem podjetju

7. Nasveti kaj narediti, ko vas obišče zunanji presojevalec