V prejšnjem blogu z naslovom Kateri so ključni poslovni procesi? sem pisal o razliki med  procesi in ključnimi procesi.. V tem blogu bom to poskušal ponazoriti s primerom iz Lesne industrije. Primerjal bom dva podjetja, ki imata več ali manj enake procese v podjetju, vendar so nekateri pomembnejši za eno podjetja, drugi za drugo podjetje.

Proces izdelave pohištva

Na sliki vidite Proces izdelave pohištvenega izdelka. Proces se začne z naročilom kuhinje v trgovini s pohištvom in konča z dostavo in montažo kuhinje pri končnem kupcu. Proces vključuje več pod-procesov, ki se ponavadi izvajajo v tej industriji. Primerjal bom dva izmišljena podjetja Les AB in Les XY ter prikazal, kako imata lahko med seboj različno pomembne procese, glede na poslovni model podjetja.

Les AB je veliko podjetje (cca 400 zaposlenih), ki proizvaja standardizirane kuhinje in je med največjim proizvajalci na Slovenskem trgu. Podjetje nudi hitro dobavo kuhinj in zagotavlja dobavo in montažo v največ 90 dneh od dneva naročila.

Les XY je manjše podjetje (cca 10 zaposlenih) in proizvaja visoko kakovostne kuhinje iz masivnega lesa po naročilu. Kljub temu, da podjetje nudi nekaj tipov kuhinj, je vsak posamezna kuhinja prilagojena željam kupca. Podjetje zagotavlja visoko kakovost materialov.

Kateri so ključni procesi podjetja Les AB? Kateri so ključni procesi podjetja Les XY?

Za oba podjetja je Proces izdelave pohištvenega izdelka pomemben proces. To bi lahko bila slika procesa ali enega ali drugega podjetja. Vendar se ključni dejavniki uspeha podjetja Les AB razlikujejo od dejavnikov uspeha Les XY.

Podjetje Les AB je večje podjetje, ki želi z ekonomijo obsega in hitro izdelavo zadovoljiti svoje kupce. Kar pomeni, da sta ključna faktorja uspeha »Procesa izdelave pohištvenega izdelka« predvsem hitrost izdelave (čas) in operativna učinkovitost (strošek). Kar pomeni, da so za podjetje Les AB pomembni procesi, ki se dotikajo faktorjev časa in stroškov, torej: nabavni proces, montaža in delno proizvodnji proces. Nabavni proces mora biti optimalen, če želi podjetje zadovoljiti časovne zaveze, prav tako dostava in montaža. Proizvodnji proces mora biti dobro planiran in stroškovno učinkovit.

Cilje projekta izboljšanja poslovnih procesov, bi Podjetje Les AB lahko določilo na naslednji način:

  • Skrajšati čas izdelave pohištvenega izdelka za 20 %
  • Znižati stroške izdelave za 10 %

Opomba: Poleg omenjenih procesov na sliki, so seveda pomembni tudi drugi procesi, poudaril bi pomembnost marketinških in prodajnih aktivnosti, saj samo tako lahko podjetje zadrži prepoznavnost znamke in dobro komunikacijo s prodajno mrežo.

Podjetje Les XY daje trgu zavezo kakovostnih proizvodov, kar pomeni da je ključni dejavnik uspeha kakovost; čas in strošek izvedbe v tem primeru nista najpomebnejša. Kar pomeni, da je za podjetje XY najbolj pomemben učinkovit Proizvodnji proces, prav tako je pomembna kvaliteta materialov, ki zahteva skrb za kvalitetno skladiščenje.  Pomemben je tudi Proces montaže, saj drugače podjetje ne more zadovoljiti visokih zahtev kupcev.

Cilje projekta izboljšanja poslovnih procesov, bi Podjetje Les AB lahko določilo na naslednji način:

  • Zmanjšati število defektov iz procesa za 10 %
  • Povečati zadovoljstvo strank 10 točk
  • Povečati usposobljenost prodajalcev za 30 %

Opomba: Poleg omenjenih procesov na sliki, hitro ugotovimo da so za podjetje pomembni tudi drugi procesi, poudaril bi pomembnost procesov usposabljanja tako zaposlenih v proizvodnji, kot tudi v montaži in prodajni mreži. Omenil bi tudi pomembnost prodajnega procesa na prodajnih mestih, delo s strankami (npr. merjenje zadovoljstva strank) in promocijskih aktivnosti v obliki pojavljanja na trgu preko različnih sejmov in specializiranih dogodkov. 

Poslovni proces, ki je pomemben za eno podjetje, torej ni nujno enako pomemben tudi za drugo podjetje, pa čeprav izhajata iz iste dejavnosti. Res pa je tudi, da ko se podjetja odločajo za projekt izboljševanje procesov, najprej izberejo proces, ki ni najbolj ključen, ampak jim prinaša največ težav pri poslovanju. To pa je zgodba za kdaj drugič…

Gorazd Buh