Storitev posnetek stanja in identifikacija kritičnih točk vam omogoča, da dobite objektivno sliko vašega procesa in hitro najdete najbolj primerne rešitve. Na podlagi te storitve lahko nemudoma pričnete z uvajanjem rešitev.

Kaj vse vam omogoča ta storitev:

  • Hiter in objektiven posnetek ter anamnezo stanja vaših procesov,
  • identifikacija kritičnih točk in predlogi rešitev,
  • odpravljanja odvečnih aktivnosti,
  • osnovne informacije za odločanje.

 

Primer posnetka stanja procesa Planiranje in operativna nabava

nov dobavitelj s spremljanjem zamud

Proces planiranja in operativne nabave