Analiza poslovnih procesov vam daje poglobljeno objektivno sliko vašega procesa ter podrobno študijo potencialnih rešitev. Prav tako storitev vključuje aktivno vključevanje zaposlenih v iskanje rešitev. Storitev je primerna za bolj kompleksne procese, ki zahtevajo bolj podrobno analizo procesa kot pri storitvi Posnetek stanja – v 7.ih dneh do rešitev.

Kaj vse vam omogoča ta storitev:

  • identifikacija kritičnih točk in predlogi rešitev
  • pridobivanje merljivih podatkov
  • pridobivanje informacij za odločanje
  • odpravljanja odvečnih aktivnosti in ozkih grl
  • evaluacija potencialnih rešitev
  • določanje lastnika procesa 

bad process