…  preko hitrega pregleda procesov identificiramo težave in predlagamo ukrepe tako na področju izvajanja poslovnih procesov, kot tudi na področjih organizacije in informacijske tehnologije. Pri pregledu pogosto ugotovimo pomankljivosti v poslovnem modelu ali poslovni strategiji. Na podlagi ugotovitev predlagamo rešitve in ukrepe, ocenimo njihove učinke in časovno izvedljivost uvedbe sprememb.

Kaj vključuje načrt za poslovno prestrukturiranje?

popis poslovnih procesov – celotna dokumentacija popisa trenutnih procesov (BPMN)
– identifikacija kritičnih točk v poslovnih procesih, organiziciji in informacijski tehnologiji
– ukrepi za za poslovno prestrukturiranje

poslovno prestrukturiranje_procesni pristop