Razumevanje procesov je ključna faza...

“Razumevanje procesov je ključna faza predpriprave za sprejemanje kakršnih koli konkretnih načrtov in rešitev. Ujetost v dnevno rutino in v več let trajajoče in ponavljajoče se prakse v organiziaciji, lahko onemogočajo celovit in objektiven pogled na situacijo. Tudi odklonilen odnos zaposlenih do sprememb in zavračanje novih načinov dela ali upravljanja procesov je ovira, na katero praviloma naleti manager. Zato je sodelovanje z zunanjim strokovnjakom dobrodošlo. Seveda mora vladati medsebojno zaupanje in transparentnost delovanja med naročnikom in izvajalcem, sicer ni moč priti do realne osvetlitve problema oz. do popisa procesov, ki omogočajo nadaljne korake v smeri preobražanja organizacije, oddelka ali zgolj projekta. Ob pogledu, upirjenem v drevo, je težko videti gozd. S pomočjo usposobljenega in izkušenega strokovnjaka pa tudi “misija nemogoče” lažje uspe.”

mag. Ladeja Košir Godina
direktorica marketinga in oglasnega trženja, Delo, d. d.

 

Uporabna zadeva predvsem za podjetja, kjer še nimajo do potankosti organiziranih poslovnih procesov

“Usposabljanje Vodenja in modeliranja poslovnih procesov je bilo zelo vzorno pripravljeno. Udeleženci smo pridobili informacije in znanja s področja analitike, simulacije poslovnih procesov, orodij ki nam tovrstne analize omogočajo ter ne nazadnje druženje z izmenjavo različnih poslovnih izkušenj. Uporabna zadeva predvsem za podjetja, kjer še nimajo do potankosti organizirane poslovne procese v smislu obvladovanja stroškov, časa in s tem povezane produktivnosti. Najbolj uporabna zadeva usposabljanja simulacija primerov poslovnih procesov kjer se vživiš v vlogo odločevalca in dejansko vidiš kako lahko vplivaš s pomočjo orodij na končen rezultat poslovanja nekega namišljenega podjetja. Priporočljivo za vse nivoje vodenja v podjetjih.”

Zoran Bukovec,
v.d. direktorja proizvodnega sektorja, Kolpa d.d.

 

Praktično edina možna razvojna alternativa za organizacije, da postanejo odzivnejše in učinkovitejše...

“Glede na to, da trenutno oz. zdaj že dobrih 6 let in pol delam v javni upravi, in da bom, glede na trenutne razmere na zaposlitvenem trgu (dela), tu verjetno morala še nekaj časa vzdržati, razmišljam seveda predvsem o povezavi med uposabljanjem zaposlenih (oz. delovno aktivnega prebivalstva) za obvladovanje poslovnih procesov in “službovanjem” v javnem sektorju (upravi, organizacijah). Če zadevo nekoliko poenostavim, se mi zdi, da je vpeljava in usposobljanje kadrov za delovanje po smernicah poslovnih procesov praktično edina možna razvojna alternativa za rigidne organizacije, kakršne številne so v javni upravi, da postanejo odzivnejše in učinkovitejše. Razumevanje, da je za opravo dela pomembno videti celotno sliko = proces (dela), ki teče prepleteno in skozi vse pore organizacije, ne le področja delovanja svoje “službe”, se mi zdi ključno. Praktično uposabljanje čim širšega nabora kadrov v organizacijah – tudi ali še posebej v javni upravi, kot je bilo izvedeno v okviru programa Modeliranje poslovnih procesov , ki nam je nazorno pokazal prav to, je za moje razumevanje izjemnega pomena. Zato ga z veseljem priporočam.”

Marija Gale
Karierna orientacija zavoda RS

 

Primerno za poslovodstvo in vse zaposlene v manjšem ali večjem podjetju...

“Usposabljanje »Upravljanje poslovnih procesov« je primeren za poslovodstvo in vse zaposlene v manjšem ali večjem podjetju, saj pojasnjuje osnovne zakonitosti delovanja podjetja. Razumevanje delovanja poslovnih procesov vseh zaposlenih pa je v vsakem podjetju ključno za dobro organizacijo, transparentnost in medsebojno sodelovanje. Na seminarju se naučite sami modelirati poslovne procese in tako dati novo priložnost analiziranju in spremembam. Priporočam vsem, ki želijo razširiti razumevanje upravljanja, vodenja in delovanja poslovnih procesov.”

Jelena Kobi
vodja kakovosti, Fersped d.d.

 

Zelo mi je bilo všeč stalno prepletanje teorije s prakso..,

“Na usposabljanju Modeliranje poslovnih procesov sem spoznal in v skupini modeliral procese nastajajoče lekarne součenke. Zelo mi je bilo všeč stalno prepletanja teorije s prakso na usposabljanju in v naših poslovnih okoljih. Tudi pripravljena gradiva so nam bila in so še v veliko pomoč pri samostojnem delu. Dobil sem zelo uporabne informacije, znanja in izkušnje za mojo nadaljnjo prakso. Verjamem, da bodo Gorazdova znanja koristna tudi drugim okoljem za izboljšanje poslovnih procesov in finančnih rezultatov.”

Janko Lah
direktor, AGORA d.o.o.

 

Strokovno, jedrnato in poučno

“Strokovno, jedrnato in poučno. Znanje, ki mi bo pomagalo pri informatizaciji poslovnih procesov v našem podjetju.”

Kristjan Brodej
Informacijske tehnologije in sistemi, Unior d.d.