Slabo opredeljene zahteve so med pogostejšimi razlogi, da projekti digitalizacije niso uspešno izvedeni.

Za uspešno digitalizacijo poslovanja je potrebno že vnaprej natančno opredeliti zahteve, ki bodo omogočili izbor pravih informacijskih rešitev ter uspešno implementacijo le teh. Pomagamo vam opredeliti:

 • strategijo vrhunske izkušnje kupca,
 • podatkovno strategijjo,
 • prenova ključnih poslovnih procesov in digitalne rešitve za podporo poslovanju,
 • nove digitalne poslovne modele,
 • strategijo razvoja kadrov in digitalnih kompetenc,
 • strategijo razvoja digitalne kulture,
 • koncept Industrija 4.0,
 • strategijo kibernetske varnosti.

Jasno opredeljene zahteve v obliki izdelane digitalne strategije so garancija za uspešno digitalizacijo poslovanja. Slabo opredeljene zahteve so med pogostejšimi razlogi, da projekti digitalizacije niso uspešno izvedeni. Zato potrebujete izdelavo digitalne strategije, ki vključuje:

 • oceno trenutnega stanja podjetja na področju digitalizacije,
 • strategijo podjetja za digitalno transformacijo, ter
 • digitalni načrt razvoja zmožnosti podjetja.

Mag. Gorazd Buh je vpisan v katalog strokovnjakov DIH Slovenija. Strokovne reference podjetja BIPLUS d.o.o lahko najdete tudi na https://dihslovenia.si/strokovnjaki/.