Da odgovorimo na to vprašanje se moramo najprej vprašati kdo ali kaj ustvarja produkte ali storitve in posledično vrednost na trgu? Ali jih ustvarjajo ljudje? Ali jih ustvarja organizacija, potemtakem oddelki v podjetju?

Oba odgovora sta samo delno pravilna. Talentirani posamezniki so ključni za ustvarjanje vrednosti na trgu, vendar sposobnost zaposlenih, sama po sebi še ne prinaša rezultatov. Četudi bi v prostor skupaj zaprli vse največje ume podjetja, ni nujno da bi prišlo do izjemnih rezultatov. Pomembna je organiziranost. Vendar se moramo zavedati, da posamezni oddelki v podjetju (marketing, prodaja, proizvodnja, finance, nabava, informatika), sami ne ustvarjajo produktov ali storitev. Skoraj vedno se produkti ustvarjajo v povezavi z drugimi oddelki.

Torej, kaj je skupnega tako talentiranim posameznikom, kot tudi oddelkom v podjetju. Skupni so jima procesi (glej Kaj je proces?). Procesi ustvarjajo produkte in storitve, ki prinašajo vrednost na trgu. Procesi so nabor delovnih opravil, ki jih talentirani posamezniki izvajajo. Delovna opravila pa organizirajo oddelki v podjetju. Najpomembnejši procesi so skoraj vedno razpršeni čez različne organizacijske oddelke. Seveda poleg procesov, ki servisirajo zunanje kupce, poznamo tudi procese, ki so nujni za delovanje družbe in servisirajo notranje kupce.

Proces torej je pomemben, oz. je ključen za učinkovito izvajanje poslovne strategije. Če je strategija naš cilj, potem je proces pot, ki nas pelje do tega cilja. Proces nam pove, kako se delo opravi! 

Gorazd Buh