Ne krivite za to svojih ljudi, osredotočite se raje na procese…

Ko pride čas periodičnega poročanja, se v podjetju (ali v posameznih oddelkih) ugotavlja kako je doseglo zastavljene cilje. Če ti niso doseženi, pogovori ponavadi tečejo v smeri, kako lahko zaposleni bolje delajo in kako morajo oddelki bolj sodelovati, da bo podjetje bolj uspešno. Ta pristop deluje, vendar ne na dolgi rok. Predstavljajte si, da vam nekdo nenehno govori, da lahko nekaj storite boljše, in potem še boljše. Verjetno, vas to ne bi motiviralo za delo. Uporabite drugačen pristop: Osredotočite za na proces, ne na ljudi! Namreč če proces deluje ok, potem bodo tudi ljudje, ki ga izvajajo, delali dobro. Osredotočanje na proces je dosti bolj učinkovito, kot pa poskušati doseči, da dobri zaposleni delajo še bolje… Razlogi so naslednji:

  1. Projekt izboljševanja procesov daje zaposlenim priložnost, da sami pridobijo veščine reševanja problemov. Zaposleni se počutijo bolj povezane s podjetjem in njihovo delo pridobi na pomembnosti.
  2. Zaposleni pridobijo povratno informacijo o njihovem delu, kar je osnova za nenehne izboljšave…
  3. Vključitev zaposlenih v projekte izboljševanja procesov, minimizira možnost »bližnjic« pri izvajanju delovnih nalog. Na žalost zaposleni velikokrat ne vedo, kako tovrstne »bližnjice« lahko negativno vplivajo na uspešnost procesa in posledično podjetja.

Za konec: Namesto, da vprašate zaposlene, kako lahko svoje delo opravljajo bolje, jih raje vprašajte: »Kako lahko mi vsi skupaj izboljšamo proces?«

Blog je povzet po članku: The best way to hit your targets – focus on the process (http://www.processexcellencenetwork.com)