mag. Gorazd Buh, MBA

Na trgu je zapaziti, da se je veliko podjetij pričelo ukvarjati z naslednjimi aktivnostmi: z novo sistemizacijo delovnih mest, z reorganizacijami, z vrednotenjem delovnih mest, z stimulativnimi modeli nagrajevanja, s pripravo pravilnikov o nagrajevanju itd. To so aktivnosti, ki so ponavadi v podjetju dodeljena kadrovskim oddelkom. Ta pa, pri vpeljavi teh sprememb, pogosto naletijo na precejšnje težave. Zastavljajo si vprašanja na način: kako naj mi vemo, kakšno delo nekdo opravlja v podjetju sedaj in kakšno naj bi opravljal v prihodnosti? ….

Tukaj je moj predlog, kako se lahko lotite tovrstnih težav. Po vrstnem redu: HRM-process approach

– najprej opredelite trenutne procese

– poiščite kritične točke in možne izboljšave

– prenovite posamezne poslovne procese, ki so potrebni prenove

– natančno opredelite posamezne delovne aktivnosti v procesih in pripravite opis delovnih nalog

– opredelite KPI-je na nivoju procesa in na nivoju posameznih delovnih aktivnosti

–  pripravite ostalo dokumentacijo, ki je praktično rezultat vseh prejšjih aktivnosti: organizacijska shema, akt o sistemizaciji delovnih mest, stimulativni model nagrajevanja, pravilniki o nagrajevanju …

Če želite bolj podrobno izvedeti, kako lahko to izvedete v vašem podjetju, me prosim kontaktiranje.