v obliki delavnic …

… prinašajo zaposlenim komunikacijsko osnovo za odkrivanje in dokumentiranju težav v procesih ter omogočajo sodelovanje pri izboljšavanju le-teh. Hitra identifikacijo ključnih poslovnih procesov in njihova optimizacija prinaša podjetju večjo učinkovitost in možnost prilagajanja tržnim razmeram ter posledično uspešnost podjetja. Modeliranje poslovnih procesov predstavlja torej prvo in najpomembnejšo fazo v življenjskem ciklu upravljanja in nenehnega izboljševanja poslovnih procesov.

Komu je usposabljanje namenjeno:

 • upravljavcem poslovnih procesov v podjetju, ki nosijo odgovornost za njihovo učinkovito izvajanje in za uvajanje sprememb v poslovnih procesih.
 • oddelkom za kakovost in skrbnikom poslovnih procesov

Oblika usposabljanj:

 • 7 do 10 zaposlenih na sedežu podjetja. Program je prilagojen izzivom in dejavnosti v kateri je podjetje.

Trajanje usposabljanja:

 • 1 ali 2 dnevne delavnice

BPMN - modeliranje poslovnih procesov

Program delavnice

1.    Osnove upravljanja in modeliranja poslovnih procesov   

 • Pomen poznavanja in optimizacije poslovnih procesov
 • Modeliranje kot ključna faza upravljanja poslovnih procesov
 • Prenova poslovnih procesov
 • Sodobna računalniška orodja za modeliranje poslovnih procesov

2.    Ključni dejavniki uspeha pri prenovi poslovnih procesov     

 • Projektno vodenje, projektna skupina, skupinsko delo
 • Ključni dejavniki uspeha in njihovo merjenje

3.    Identifikacija ključnih poslovnih procesov (praktični primeri in delavnice)  

 • Merila pri identifikaciji in izboru ključnih poslovnih procesov
 • Temeljni in podporni procesi
 • Evidentiranje ključnih poslovnih procesov (As-Is)

4.    Modeliranje trenutnih poslovnih procesov (delavnice)    

 • Modeliranje procesov in iskanje glavnih pomanjkljivosti pri njihovem izvajanju
 • Možnosti dokumentiranja ključnih elementov v procesu in pomen tega pri njihovi prenovi

5.    Modeliranje bodočih poslovnih procesov (delavnice)   

 • Odstranjevanje odvečnih aktivnosti iz modela
 • Spreminjanje in dodajanje novih aktivnosti
 • Dokumentiranje prenove procesov
 • Priprava predstavitve

Usposabljanje se vedno izvaja v obliki praktičnih delavnic. Tako boste odkrivali izzive v vašim trenutnih procesih, ter modelirali vaše prihodne procese.

Udeleženec bo ob zaključku izobraževanja:

 • prepoznal ključne poslovne procese v podjetju,
 • znal modelirati trenutne (As-Is) in bodoče poslovne procese (To-Be) ter jih kompetentno predstavljati različnim ciljnim skupinam zaposlenih v podjetju,
 • poznal metodologijo uvajanja izboljševanja procesov,
 • poznal osnovna računalniška orodja za modeliranje poslovnih procesov.

Splošna znanja in kompetence:

 • pridobiti generična znanja o upravljanju poslovnih procesov
 • pridobiti specifična znanja in poklicno specifična znanja iz področij modeliranja procesov in upravljanja poslovnih procesov
 • standardne metode in postopke pri modeliranju poslovnih procesov
 • komunikacijska orodja pri modeliranju poslovnih procesov
 • ključni problemi pri izvajanju in obvladovanju poslovnih procesov ter nakazati rešitve
 • identifikacija ključnih procesov v podjetju

 

Delavnice pripravimo v dogovoru z vami za organizirane skupine, bodisi za skrbnike procesov ali pa za projektno skupino, ki želi izboljšati procese v oddelku. Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec in poklicali vas bomo.