Delavnice za optimizacijo poslovnih procesov

Upravljanje poslovnih procesov je poslovna disciplina, ki podjetjem omogoča boljše, hitrejše in učinkovitejše poslovne procese. Podjetja z namenom doseganja teh ciljev želijo preoblikovati v procesno-naravnano organizacijo, saj se zavedajo da samo z aktivnim vključevanjem zaposlenih lahko znižujejo stroške, ustvarjajo dodano vrednost in konkurenčno prednost na trgu. 

Komu je usposabljanje namenjeno:

  • Usposabljanje je namenjeno podjetjem, ki se lotevajo prenove poslovnih procesov.
  • Oddelkom za kakovost in in drugim oddelkom, ki so odgovorni za organizacijo poslovnih procesov in za kadre v večjih podjetjih

Oblika usposabljanj:

  • 7 do 10 zaposlenih na sedežu podjetja. Program je prilagojen izzivom in dejavnosti v kateri je podjetje.

Trajanje usposabljanja:

  • 2 ali 4 dnevne delavnice

procesno-naravnano podjetje