Oktobra 2015 smo dočakali novo verzijo ISO 9001. Kot vedno ima stroka tudi tokrat zelo različna mnenja o tem, kako velike so spremembe v primerjavi z verzijo 2008. Eni vidijo spremembe kot zelo majhne in še to predvsem na nivoju terminologije. Drugi vidijo velike spremembe tako v pristopu kot tudi v konceptu sistema vodenja kakovosti. K slednjim sodim tudi sam. To pomeni, da vsi skupaj vidimo možnosti uvajanja ISO 9001:2015 na nov, hiter in sodoben način. S tem ISO 9001 ni več ločen sistem, vezan samo na sistem vodenja kakovosti, temveč končno postaja tudi orodje za odločanje menedžmentu in nudi osnovo za prenovo poslovnih procesov v podjetju. Glavne spremembe oz. posledice sprememb nove verzije bodo prinesle naslednje:

ISO 9001:2015

  • integracija z ostalimi poslovnimi aktivnostmi…
  • še bolj poudarjen procesni pristop in PDCA (nenehne izboljšave)
  • vpeljava mišljenja na podlagi tveganja (risk based thinking)
  • ukinitev nepotrebne dokumentacije
  • decentralizacija sistema in razpršitev odgovornosti sistema vodenja kakovosti  na lastnike procesov
  • večja vpletenost vrhnjega menedžmenta
  • večji poudarek na spremljanju uspešnosti izvajanja aktivnosti

Menim pa, da ne glede na nove zahteve in priporočila nove verzija standarda, se bodo v podjetjih zelo različno lotili uvedbe sprememb. V nekaterih podjetjih bodo izbrali na videz lažjo pot in se bodo lotili samo sprememb dokumentacije. V drugih podjetjih pa bodo v novi verziji videli priložnost, kot tudi našli način, kako lahko v resnici izboljšajo poslovne procese in upravljajo svoj sistem vodenja kakovosti na učinkovit ter sodoben način.

mag. Gorazd Buh, MBA

 

Viri:

  • ISO organization
  • Advisera, ISO Academy
  • IS0 9001 Linkedin Group