mag. Gorazd Buh, MBA

Ali je možen univerzalni pristop k izboljševanju poslovnih procesov?

Kot sem že zapisal v enem izmed prejšnjih blogov, se vsako podjetje na tak ali drugačen način ukvarja z izboljšavami poslovnih procesov. V podjetjih se za izboljšave uporabljajo:

– različne metodologije in tehnike, kot so naprimer: Vitkost (Lean), Six Sigma, Kanban, Kaizen, Nenehne izboljšave (Continuous Improvement), itd,

not sure where to go

– različni sistemi upravljanja podjetij: Upravljanje poslovnih procesov (BPM), Upravljanje sprememb, Menedžment celovite kakovosti (TQM), Poslovna odličnost, Sistem uravnoteženih kazalnikov (BSC), Vodenje projektov, ISO 9001, itd.

– različna orodja za modeliranje poslovnih procesov in BPM sistemi: Aris, Visio, IBM Blueworks live, Bonitasoft, Intalio, Bizagi, IBM BPM, itd

Potrebno je tudi poudariti, da si področje upravljanja poslovnih procesov v podjetju lastijo tako notranji deležniki: menedžerji, informatiki, skrbniki sistemov vodenja kakovosti, poslovni analitiki, vodje projektov …, kot tudi zunanji deležniki: poslovni svetovalci, ponudniki informacijskih rešitev, presojevalci in implementatorji ISO standardov itd.

Seveda ima vsaka metodologija, sistem upravljanja ali orodje svoje prednosti in svoje slabosti. Prav tako imajo vsi deležniki svojo vlogo pri izboljšavi poslovnih procesov. Toda, čeprav je raznolikost praviloma dobrodošla, se v tem primeru pogosto izkazuje za problematično. Podjetja poleg tega, da nimajo veliko možnosti primerjave in učenja na podlagi izkušenj drugih podjetij, uporabljajo različne metodologije, sisteme upravljanja in orodja že znotraj svoje lastne organizacije. To prinaša podjetjem poleg visokih stroškov, obilo nejasnosti za zaposlene in občutek zapletenosti pri upravljanju za vodstvo.

Vprašanje, ki se mi zastavlja,  je naslednje: ali obstaja univerzalen pristop k izboljševanju poslovnih procesov?

Menim pa, da je to vprašanje pravzaprav sestavljeno iz dveh podvprašanj:

  1. Ali podjetje lahko uvede enoten pristop, ki prinaša podjetju hitre izboljšave poslovnih procesov, zaposlenim daje jasnost in razumljivost pri izvajanju poslovnih procesov ter vodstvu možnost odločanja na podlagi dejstev?
  2. Ali je univerzalni pristop možen ne glede na dejavnosti v kateri je podjetje?

Kaj menite vi? Komentarji dobrodošli